Colophon

Niniejsza strona internetowa została stworzona zgodnie z zasadami obowiązującymi w Internecie. Oznacza to, że stronę tę sporządzono, posługując się kodem XHTML o odpowiedniej strukturze i znacznikach, wykorzystując do jej prezentacji technologię CSS oraz stosując nierozbudowane skrypty Java dla większej funkcjonalności. Powyższe cechy zwiększają użyteczność i dostępność strony internetowej. Standardy sieci komputerowych są powszechnie akceptowane w wielu krajach w odniesieniu do sposobu konstruowania stron internetowych, a także sprawiają, że przeglądarki i inne urządzenia (tzw. „urządzenia końcowe”) mogą prawidłowo interpretować zawartość i poprawnie ją wyświetlać. Unika się technologii, które nie są powszechnie akceptowane, takich jak ramki lub tabele stosowane w celu wymuszenia układu strony; strategia ta gwarantuje, że strona internetowa będzie mogła być funkcjonalna w przyszłości i odczytywana przez przeglądarki, których jeszcze nie stworzono.

Kod XHTML jest sprawdzany pod kątem zgodności z zasadami kodowania XHTML 1.0; w ten sposób tzw. urządzenia końcowe, np. przeglądarki, mogą w jednoznaczny sposób interpretować zawartość kodu. Dzięki stosowaniu elementów o właściwej semantyce urządzenia końcowe mogą rozpoznać strukturę i znaczenie poszczególnych dokumentów. W ten sposób mechanizmy wyszukujące mogą znacznie łatwiej wyświetlić najbardziej odpowiednie wyniki i zapewnić solidne podstawy do tworzenia projektu.

Prezentację utworzono w całości za pomocą technologii CSS (Cascading Style Sheets). W ten sposób udało się osiągnąć kilka korzyści: strona ładuje się szybciej, projekt strony można łatwiej zmienić, a ponadto może on zależeć od urządzenia (w ten sposób dane można prezentować inaczej dla potrzeb urządzeń przenośnych i drukarek). Urządzenia, które nie obsługują technologii CSS (np. wyszukiwarki), mogą mimo wszystko wyświetlać zawartość strony.

Skrypty Java są stosowane z umiarem; celem ich zastosowania jest wyłącznie zwiększenie komfortu użytkownika. Odsyłacz „powrót na górę strony”, widoczny w dolnej części, wzbogacono o funkcję powolnego przesuwania zawartości strony; w ten sposób zmiana wyglądu strony następuje stopniowo i użytkownik nie jest zdezorientowany.

Więcej informacji dotyczących standardów sieci komputerowej można uzyskać na stronie W3C.

Referencje

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana i stworzona przez holenderską firmę Solide zajmującą się projektowaniem użytecznych i przystępnych stron internetowych. Stronę tę zbudowano, korzystając z systemu zarządzania zawartością Drupal (narzędzie „open source”), który rozszerzono o moduły uzupełniające jego pierwotne braki. Logo zaprojektował Emilio Perez.