Oświadczenie

Informacje zamieszczane na niniejszej stronie internetowej stanowią wyłącznie własne opinie jej autorów. Wspólnota Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystywanie znajdujących się tutaj informacji. Informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są przedstawiane w takiej formie, jak to jest widoczne; autorzy nie mogą zagwarantować, że informacje te są odpowiednie dla jakiegoś szczególnego celu. Użytkownik wykorzystuje wspomniane informacje na własne ryzyko i odpowiedzialność.