O badaniu IMPACT

Rak gruczołu krokowego jest po raku płuc drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn na całym świecie; każdego roku rozpoznaje się ponad 650 000 przypadków tego nowotworu, co dziesiąty przypadek raka rozpoznany u mężczyzny to rak gruczołu krokowego. Częstość występowania raka gruczołu krokowego jest szczególnie wysoka w krajach zachodnich; w krajach Unii Europejskiej każdego roku rozpoznaje się około 200 000 nowych przypadków.

Na temat przyczyn raka gruczołu krokowego wiadomo bardzo niewiele; za najważniejsze czynniki ryzyka tej choroby uważa się rodzinne występowanie chorób nowotworowych, w szczególności raka piersi, jajnika i gruczołu krokowego. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dziedzicznej wrodzonej predyspozycji do wystąpienia raka gruczołu krokowego, proszę zapoznać się z zawartością niniejszej witryny internetowej (Przyczyny raka gruczołu krokowego oraz Genetyka i rak).

Badania wykazały, że mężczyźni, u których występuje mutacja w obrębie genów związanych z predyspozycją do raka piersi (BRCA1 lub BRCA2), mogą być w większym stopniu zagrożeni zachorowaniem na raka gruczołu krokowego; uważa się także, że mężczyźni, u których obserwuje się występowanie tych mutacji, mogą być w większym stopniu zagrożeni zachorowaniem na agresywną (tj. szybko rosnącą) postać tej choroby.

Od czasu wprowadzenia w połowie lat 80. XX wieku oznaczania stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA, prostate specific antigen) do praktyki klinicznej, badanie to stało się kluczowym elementem oceny przesiewowej pod kątem raka gruczołu krokowego. Jest to obecnie jedyna dostępna metoda badania przesiewowego w kierunku raka gruczołu krokowego, jednak jej wykorzystanie wzbudza wiele kontrowersji w środowisku naukowym, ponieważ PSA nie jest swoistym markerem raka stercza, a jego stężenie może przekraczać górną wartość prawidłową także w przypadku niezłośliwych chorób. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kwestii związanych z oznaczaniem PSA, proszę zapoznać się z fragmentem dotyczącym rozpoznawania raka gruczołu krokowego oraz z dyskusją o PSA.

Badanie IMPACT to międzynarodowy projekt, który ma na celu określenie, czy jest uzasadnione objęcie badaniami przesiewowymi w kierunku raka gruczołu krokowego mężczyzn, u których stwierdzono mutacje BRCA1 i BRCA2. Projekt ten ma także wykazać, czy podjęcie oceny przesiewowej przyczyni się do zwiększenia liczby przypadków, w których rozpoznanie następuje wcześnie, a także czy postępowanie takie wpłynie na zwiększenie odsetka osób przeżywających. Jego celem jest także stwierdzenie, czy mężczyźni, u których występują wspomniane mutacje genetyczne, są w większym stopniu zagrożeni zgonem z powodu tej choroby lub pojawieniem się agresywnego (tj. szybko rosnącego) nowotworu.

W Wielkiej Brytanii kwalifikacja pacjentów do badania IMPACT rozpoczęła się w 2005 r. Badacze będą wybierali i kontaktowali się z mężczyznami, którzy spełniają kryteria udziału w badaniu, za pośrednictwem współuczestniczących poradni genetycznych. Lista wszystkich poradni prowadzących aktualnie nabór pacjentów do badania IMPACT znajduje się w części zawierającej lokalne dane kontaktowe.

Nabór uczestników w innych częściach świata ma się rozpocząć przed końcem 2006 r. Więcej informacji na temat krajów, które uczestniczą w międzynarodowym badaniu IMPACT, zamieszczono w części tej witryny internetowej zatytułowanej lokalne dane kontaktowe.

Jeśli jest Pan zainteresowany przystąpieniem do badania IMPACT, proszę zapoznać się z kryteriami kwalifikacji oraz z częścią zatytułowaną W jaki sposób przystąpić do badania, aby sprawdzić, czy może Pan wziąć udział w badaniu. Powinien Pan także przeczytać arkusz informacyjny dla pacjenta, który zawiera bardzo szczegółowy opis badania przeznaczony dla osób, które rozważają wzięcie w nim udziału.

Jeśli spełnia Pan kryteria kwalifikujące do badania i chce Pan wyrazić swoje zainteresowanie wzięciem w nim udziału, może Pan skontaktować się z lokalnym zespołem badawczym projektu IMPACT (proszę zapoznać się z lokalnymi danymi kontaktowymi; znajduje się tam lista wszystkich krajów i poradni biorących obecnie udział w badaniu IMPACT) albo skontaktować się bezpośrednio z koordynatorem badania IMPACT. (Niestety koordynatorzy badania IMPACT w Wielkiej Brytanii mogą porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim.)


Następna część >> Kryteria kwalifikacji