O raku gruczołu krokowego

Każdego roku w Wielkiej Brytanii rozpoznaje się około 32 000 przypadków raka gruczołu krokowego; jest to więc drugi pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy (wyłączając nowotwory złośliwe skóry inne niż czerniak). Pod względem częstości rozpoznawania jest to drugi (po raku płuc) nowotwór złośliwy stwierdzany u mężczyzn na całym świecie. Każdego roku notuje się przeszło 650 000 zachorowań (co dziesiąty przypadek raka u mężczyzny to rak gruczołu krokowego).

Rak gruczołu krokowego dotyczy głównie osób starszych; rzadko rozpoznaje się go u mężczyzn przed 45. rokiem życia. Częstość występowania raka gruczołu krokowego wyraźnie zwiększa się z wiekiem; trzy czwarte zachorowań na całym świecie dotyczą mężczyzn powyżej 65. roku życia. W związku ze starzeniem się populacji świata rak gruczołu krokowego będzie stawał się coraz istotniejszym problemem zdrowotnym.

W tej części witryny internetowej znajdują się podstawowe informacje dotyczące raka gruczołu krokowego. Informacje te podzielono tematycznie; lista podrozdziałów znajduje się poniżej. Klikając na tytuły poszczególnych podrozdziałów, można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji. (Do każdego z podrozdziałów można przejść korzystając z odnośników w menu po lewej stronie):

Co to jest gruczoł krokowy i rak gruczołu krokowego?

Co wiadomo o przyczynach raka gruczołu krokowego?

Jakie są objawy raka gruczołu krokowego?

Jak rozpoznaje się raka gruczołu krokowego?

W jaki sposób leczy się raka gruczołu krokowego?
Następna część >> Co to jest gruczoł krokowy