Kryteria kwalifikacji

W Wielkiej Brytanii trwa obecnie nabór pacjentów do udziału w badaniu IMPACT. Aby dowiedzieć się, które ośrodki w Wielkiej Brytanii uczestniczą w badaniu IMPACT, proszę zapoznać się z częścią dotyczącą lokalnych danych kontaktowych.

W innych krajach nabór rozpocznie się na początku 2007 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące krajów uczestniczących obecnie w badaniu IMPACT oraz ośrodków, które przygotowują się do podjęcia w niedalekiej przyszłości naboru pacjentów, proszę zapoznać się z częścią dotyczącą lokalnych danych kontaktowych.

Do udziału w niniejszym badaniu kwalifikują się mężczyźni, którzy:

  • zostali poddani badaniu, w wyniku którego stwierdzono u nich obecność mutacji BRCA1 lub BRCA2,

albo

  • zostali poddani badaniu, w wyniku którego nie stwierdzono u nich mutacji BRCA1 ani BRCA2 (mutacja ta występuje jednak w ich rodzinach).

Uczestnicy badania muszą także:

  • być w wieku od 40 do 69 lat;
  • być w wystarczająco dobrym stanie ogólnym, aby móc wziąć udział w badaniu.

W niniejszym badaniu nie mogą uczestniczyć mężczyźni, którzy w przeszłości:

  • chorowali na raka, a przebyta choroba może wpływać na zdolność do uczestnictwa w badaniu (tę kwestię można omówić z zespołem lokalnych badaczy);

Mężczyźni, u których wykonano biopsję gruczołu krokowego z powodu zwiększonego stężenia PSA, powinni skontaktować się z koordynatorem badania IMPACT w celu bezpośredniego omówienia możliwości wzięcia udziału w badaniu.