Strona domowa — część otwarta

Witamy na stronie internetowej badania IMPACT. IMPACT jest pierwszym międzynarodowym badaniem, w którym uczestniczą mężczyźni będący nosicielami mutacji genowych, względem których istnieje przekonanie, że wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka gruczołu krokowego.

IMPACT

Identyfikacja mężczyzn mających genetyczną predyspozycję do wystąpienia raka gruczołu krokowego (Identification of Men with a genetic predisposition to ProstAte Cancer): Celowana strategia postępowania przesiewowego u nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2 oraz w grupie kontrolnej.

IMPACT

Identification of Men with a genetic predisposition to ProstAte Cancer: Targeted screening in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers and controls.

W tej części naszej witryny internetowej znajdują się informacje przeznaczone dla całego społeczeństwa, pacjentów, członków ich rodzin i osób zawodowo zajmujących się ochroną zdrowia. Zawartość tej części można podzielić na trzy główne działy:

  • Genetyka i rak, gdzie znajdują się informacje dotyczące wrodzonej predyspozycji i raka (tzw. rodzinnego występowania raka), w tym: dziedzicznej predyspozycji do wystąpienia raka gruczołu krokowego, postępowania zalecanego osobom, które uważają, że są zagrożone powstaniem raka ze względu na występowanie rodzinne, a także badań genetycznych umożliwiających ocenę dziedzicznej skłonności do powstania raka.
  • Jest także część, w której znajdują się informacje dotyczące badania IMPACT. W tej części znajdzie Pan szczegółowy opis badania. Może Pan również zapoznać się z arkuszem informacyjnym dla pacjenta i przestudiować kryteria kwalifikacji, a także dowiedzieć się, w jaki sposób można przystąpić do tego badania.

Jeżeli ma Pan jakiekolwiek pytania odnoszące się do badania IMPACT, prosimy o zapoznanie się z częścią dotyczącą najczęściej zadawanych pytań. Jeśli nie udało się Panu znaleźć informacji, których Pan szukał, proszę skontaktować się z nami, a uczynimy co w naszej mocy, aby odpowiedzieć na Pana pytania.

Może Pan także zapoznać się z innymi informacjami dotyczącymi raka gruczołu krokowego oraz szczegółów dotyczących lokalnych organizacji wsparcia, odwiedzając część naszej witryny zawierającą wybrane odnośniki i zatwierdzone publikacje.

Dla ułatwienia stworzyliśmy słowniczek pojęć naukowych. Słowa, które znalazły się w słowniczku, zaznaczono na czerwono. Klikając na te słowa, przejdzie Pan do ich definicji zawartych w słowniczku.
Następna część >> O raku gruczołu krokowego