About IMPACT

 

IMPACT Hakkında
Prostat kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra en çok tanı alan erkek kanseridir; ve her yıl tanı konulan 650,000’den fazla olgu sayısı ile tüm yeni erkek kanserlerinin onda birini oluşturmaktadır. Prostat kanseri insidansı, Batı Dünyasında özellikle yüksektir ve Avrupa Birliği’nde yılda yaklaşık 200,000 erkeğe prostat kanseri tanısı konmaktadır.
Prostat kanserinin nedenleri hakkında çok az şey bilinmektedir, fakat ailede özellikle göğüs, yumurtalık ve prostat kanseri öyküsü bulunmasının hastalığın ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Kalıtsal yatkınlık ve prostat kanseri hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu web sitesinin prostat kanserinin nedenleri ve genetik ve kanser bölümlerine bakınız.
Araştırmalar, Göğüs Kanseri 1 (BRCA1) veya Göğüs Kanseri 2 (BRCA2) yatkınlık genlerinde gen değişikliğine sahip erkeklerde prostat kanseri ortaya çıkma riskinin daha yüksek olabileceğini göstermektedir; ayrıca, bu değişiklikleri taşıyan erkeklerde hastalığın agresif (hızlı-gelişen) bir formunun ortaya çıkma riskinin de daha yüksek olabileceği düşünülmektedir.
Ortaya çıktığı 1980’lerin ortalarından beri, prostat spesifik antijen (PSA) testi, prostat kanseri tanısının belkemiği olmuştur. Bu test, şu anda mevcut tek prostat kanseri tarama gerecidir, fakat PSA testi prostat kanserine özgü olmadığı için ve kanseröz olmayan (benign) koşullara sahip hastalarda PSA düzeyleri normal düzeylerin üzerine çıkabileceği için, kullanımı bilim dünyasında bir çok tartışmaya neden olmuştur. PSA testi ile ilgili konularda daha fazla bilgi için lütfen prostat kanseri tanısı ve PSA tartışması konulu bölümlere bakınız.
IMPACT, prostat kanserinin teşhisi için BRCA1 ve BRCA2 değişiklikleri taşıyan erkeklerde tarama yapılıp erken teşhis ve hayatta kalım konusunda iyileşme sağlanıp sağlanamayacağını ortaya koymaya çalışan uluslararası bir çalışmadır. Bu çalışmanın bir amacı da, bu genetik değişiklikleri taşıyan erkeklerin bu hastalıktan ölme ve/veya hastalığın agresif bir formunun (hızlı-gelişen) kendilerinde ortaya çıkması olasılığının daha yüksek olup olmadığını öğrenmektir.
İngiltere’de, IMPACT çalışmasına hasta alınması 2005 yılında başladı. Çalışma için seçilmeye uygun erkekleri, birlikte çalışılan genetik klinikler belirlemekte ve kendileriyle iletişim kurmaktadır. Şu anda IMPACT çalışmasına hasta kaydetmekte olan tüm kliniklerin listesini Yerel İletişim Bilgileri bölümünde bulabilirsiniz.
2006 yılı sonuna kadar dünyanın diğer bölgelerinden katılımcıların alınması beklenmektedir. Sitenin Yerel İletişim Bilgileri bölümünde, uluslararası IMPACT çalışmasına katılan ülkeler hakkında daha fazla bilgi bulunabilir.
IMPACT çalışmasına katılmaya ilgi duyuyorsanız, çalışmaya uygun olup olmadığınızı öğrenmek için Seçilme Kriterleri ve nasıl katılınır bölümlerine bakınız. Katılmayı düşünenler için ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Hasta Bilgi Sayfasını da okumalısınız.
Çalışmanın seçilme kriterlerini karşılıyor ve katılma konusundaki isteğinizi belirtmek istiyorsanız, yerel IMPACT araştırma ekibinizle temasa geçebilir (IMPACT çalışmasına katılmakta olan tüm ülke ve kliniklerin listesine ulaşmak için Yerel İletişim Bilgileri bölümüne bakınız) veya doğrudan IMPACT çalışma koordinatörüyle iletişim kurabilirsiniz. (Ne yazık ki, İngiltere’deki IMPACT koordinatörleri sadece İngilizce iletişim kurabilmektedir).


Sonraki Bölüm >> Seçilme Kriterleri